Is een tussentijdse schoonmaak mogelijk?

Een tussentijdse schoonmaak kan geboekt worden. Hiervoor dient een supplement betaald te worden die afhankelijk is van woning tot woning. De tussentijdse schoonmaak dient minstens 48 uur op voorhand aangevraagd te worden omwille van logistieke redenen.

Huurt u een huis langer dan 7 dagen, dan wordt er om de week geschoonmaakt. Hiervoor dient geen supplement betaald te worden.