Algemene voorwaarden

Laatste update van onze algemene voorwaarden op 23 mei 2018 naar aanleiding van de GDPR privacy wetgeving.

ANNETTE GCV (hierna ibizarentals.be)

Kriekstraat 1 te 8902 Voormezele, België

BTW BE0645.685.349 – RPR Gent afdeling Ieper

KBC BANK
IBAN BE63 7310 4065 6008
BIC KREDBEBB

Alleen onze algemene voorwaarden zijn geldig, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Deze voorwaarden zijn geldig op al onze offertes, e-mails en overeenkomsten.

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een (informatie) aanvraag te maken via welk platform (hierna te noemen de ‘Website’) dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Alle gegevens die u terugvindt op ibizarentals.be, betreffende pagina’s, foto’s, inhoud en infrastructuur, zijn eigendom van ibizarentals.be en mogen in geen geval worden overgenomen voor commerciële doeleinden. Deze worden u enkel aangeboden voor uw persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Reikwijdte van onze diensten

ibizarentals.be is geen reisbureau en stelt enkel een portaalsite ter beschikking aan eigenaars van panden in Ibiza die zij te huur stellen voor vakantieverhuur en voor partners die auto’s en boten verhuren in Ibiza. Als u een reservering maakt via ibizarentals.be, dan gaat u een contractueel bindende relatie aan met de leverancier (pandeigenaar, autoverhuurbedrijf of bootcharter) bij wie u reserveert of een product afneemt. Wij zullen vanaf het moment dat uw reservering bevestigd werd door de leverancier, uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de leverancier. Wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende leverancier sturen en wij sturen u een overeenkomst (bevestiging van boeking) voor en ten behoeve van de leverancier. Enkel deze overeenkomst is geldig en is uw bewijs van reservering.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de leveranciers ons verschaffen. De leverancier bevestigt in de overeenkomst de prijs van de reservering. ibizarentals.be kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt) of het ontbreken van informatie. Vooraleer u een voorschot dient te betalen wordt u over de definitieve prijs geïnformeerd in deze overeenkomst. Pas bij ontvangst van betaling is de reservatie definitief.

Enkel reserveringen die via het formulier Informatieaanvraag tot stand zijn gekomen zijn rechtsgeldig, aanvragen of reserveringen via het algemeen contactformulier of via een gewone e-mail zijn niet rechtsgeldig. Het informatieaanvraag formulier vindt u in de detailpagina van elk pand, wagen of boot. Deze informatieaanvraag is geen effectieve boeking. Op het ogenblik dat u de aanvraag verstuurt dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Op het ogenblik dat ibizarentals.be uw aanvraag ontvangt wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de prijs onder voorbehoud van akkoord van de eigenaar. Het akkoord zal worden bevestigd in de overeenkomst en over de beschikbaarheid van het goed.

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

Prijzen

De prijzen die in het overzicht van panden, auto’s of boten vermeld staan zijn altijd minimum prijzen en worden in euro gepubliceerd. Afhankelijk van de periode die u wenst te reserveren kunnen deze prijzen dus afwijken. U dient altijd rekening te houden met het tabblad Financieel die u bij elk goed terugvindt. Daar wordt vermeldt of er bijkomende kosten zijn voor eindschoonmaak, waarborgen, elektriciteit, water, verzekeringen,…

Waarborgen dienen in de meeste gevallen cash bij aankomst betaald te worden daar niet altijd digitale betaalfaciliteiten aanwezig zijn.

Voorschotten dienen volgens afspraak met de leverancier betaald te worden binnen de vooropgestelde periode in de overeenkomst. Indien het voorschot niet tijdig betaald wordt dan wordt de reservering geannuleerd tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken.

Gratis

De diensten die ibizarentals.be de consument aanbiedt zijn gratis.

Nadat de eindgebruiker de dienst of product van de leverancier heeft geconsumeerd of nadat de gast in de accommodatie heeft verbleven en heeft betaald, betaald de leverancier een commissie aan ibizarentals.be.

Betalingen

Afhankelijk van de leverancier wordt (het voorschot) betaald rechtstreeks op de rekening van de leverancier of op de rekening van ibizarentals.be. De naam van de ontvanger en zijn bankgegevens worden vermeld op de overeenkomst.

Voorschotten, annulering, no-show

Wij raden u aan de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u uw reservering bevestigd.

Door het maken van een reservering met een leverancier, gaat u akkoord met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden van die betreffende leverancier, en alle aanvullende (leverings)voorwaarden van de leverancier die van toepassing kunnen zijn op uw reservering of uw verblijf (met inbegrip van de kleine lettertjes van de leverancier, inclusief de verleende diensten en/of producten die worden aangeboden door de accommodatieverstrekker (de leveringsvoorwaarden kunnen worden verkregen bij de desbetreffende leverancier). De algemene annulerings- en no-showvoorwaarden van elke leverancier worden vermeld op de overeenkomst tussen u en de leverancier. Let op: een reservering die betaling of aanbetaling (geheel of gedeeltelijk) vereist, kan worden geannuleerd (zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing) voor zover het/de desbetreffende (resterende) bedrag/bedragen niet volledig geïnd kan worden op de relevante betaaldatum die overeenkomt op de overeenkomst van de leverancier. De voorwaarden betreffende annulering en vooruitbetaling kunnen per product verschillen. Te late betaling, een verkeerde bank, bankpas of creditcardgegevens, een ongeldige creditcard/debetkaart of onvoldoende tegoed op uw kaart zijn voor uw eigen rekening en is op eigen risico. U heeft geen recht op enige terugbetaling van een (niet-restitueerbaar) vooruitbetalingsbedrag, tenzij de Leverancier akkoord gaat of dit vermeldt in de (vooruit)betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Voor het bekijken, wijzigen of annuleren van uw reservering dient u contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat kosten in rekening gebracht worden voor uw annulering en dat vooruitbetalingen mogelijk niet worden terugbetaald als dit overeenkomt met de annulerings-, (vooruit)betalings- en no-show voorwaarden van de leverancier.

Er wordt minstens 35% van de reeds betaalde voorschotten ingehouden bij annulering om welke reden dan ook, inclusief overmacht. U kunt dit bedrag via uw reisverzekering terugvorderen indien uw reisverzekering de door u opgegeven reden tot annulering gegrond vindt. Ibizarentals.be zal in dit geval een annuleringsdocument opmaken voor uw reisverzekering.

Bescherming van persoonsgegevens

Ibizarentals.be neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Door de website ibizarentals.be te gebruiken gaat u akkoord met onze Data Protection Notice en onze Privacy Policy.

Diversen

ibizarentals.be kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor kosten, inclusief reiskosten (vliegtuigtickets of andere transportkosten) die u maakt om een goed te consumeren die op onze website gepubliceerd staat.